Samenwonen

Als je niet kiest voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap en toch samen wilt leven dan ben je een samenwoner.

sleutels

Samenwonen kan met of zonder samenlevingscontract. Zonder enige vorm van contract zijn er minder verplichtingen bij scheiding behalve bij kinderen. Met een samenlevingscontract heb je soms al voorzien in het beëindigen van de samenleving en zijn er dus afspraken vastgelegd. De overheid heeft hierover veel informatie op haar website.

Wat zijn de verplichtingen van samenwonen bij scheiding?

Ouders die samenwonen hebben dezelfde verplichtingen als gehuwde ouders. Zij zullen een ouderschapsplan moeten opstellen bij scheiding waarin alle afspraken, ook die over het financiële onderhoud, worden vastgelegd. Informatie over ouderlijk gezag en ouderschapsplan zijn ook op deze website te vinden.