Ouderschapsplan

Als je gaat scheiden wil je afspraken over je kostbaarste bezit natuurlijk goed geregeld hebben.

Een goed ouderschapsplan vermeldt alle afspraken over de omgangsregeling, verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Maar ook afspraken over belangrijke beslissingen die jullie samen moeten nemen over bijv. schoolkeuze en medische behandeling. Daarnaast komen de financiële regelingen in het ouderschapsplan terug. Jij en je ex-partner bepalen hoe uitgebreid jullie het ouderschapsplan willen opstellen, maar de volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

  • Een overzicht met daarin alle zorg- en opvoedingstaken
  • De verdeling van de kosten voor de kinderen en de kinderalimentatie
  • Financiële afspraken over bijzondere kosten
  • Afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijv. schoolkeuze, medische behandeling, opvoeding
  • De omgangsregeling
  • Afspraken over de manier waarop jij en je ex-partner elkaar informeren.

kind scheiding

Ouderschapsplan bij Co-ouderschap

Ouders willen steeds vaker op gelijkwaardige wijze bezig zijn met ouderschap na de scheiding, een co-ouderschap dus. Een veel voorkomend misverstand is dat de zorg dan 50/50 verdeeld moet worden. Dit kan ook best 60/40 zijn als dat beter uitkomt. In een ouderschapsplan maak je afspraken vanuit het belang van de kinderen, die willen pappa en mamma immers allebei blijven zien en dan hoeft de weegschaal niet precies in het midden te staan. Een ouderschapsplan moet ook realistisch en uitvoerbaar zijn.

Heeft het kind ook een stem in het ouderschapsplan?

Natuurlijk hangt dit van de leeftijd van het kind af maar het is heel belangrijk om kinderen te betrekken in de afspraken. Zodra een kind ouder is dan 12 moet het een kindverklaring tekenen waarin het kind verklaart het eens te zijn met de afspraken die zijn/haar ouders hebben gemaakt in het ouderschapsplan. Dit betekent niet automatisch dat het kind mag kiezen bij welke ouder het wil wonen, alleen als de ouders het met deze keuze eens zijn zal dit afgesproken kunnen worden. Een kind van 12 kan immers niet altijd alles overzien en is in belangrijke mate afhankelijk van de zorg van de ouders.