Eerlijk Scheiden spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Indien u eventuele onjuistheden constateert dan stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt.
Alle informatie op deze site is met de meeste aandacht samengesteld. U kunt hier echter op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Eerlijk Scheiden is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright

De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten op de informatie op deze site, in beeld en tekst, komen toe aan Eerlijk Scheiden. Een bezoeker mag gegevens van onze website niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Eerlijk Scheiden.

Wettig gedeponeerd

Eerlijk Scheiden is een wettig gedeponeerd merk in de Benelux, onder nummer 1345298. Indien u meer wilt weten over het deponeren van een naam of een merk, kijk dan op de officiële website van het Benelux Merkenburo: www.boip.int. Eerlijk Scheiden is ingeschreven bij de kvk Hoorn onder nr. 52205045.

Veiligheid

Bij het via Internet of elektronisch versturen van persoonlijke of zakelijke informatie dient u rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van internet. Eerlijk Scheiden is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Email

De informatie die is opgenomen in e-mails van Eerlijk Scheiden kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.