Er bestaan aardig wat voorziening voor kinderen, toeslagen, heffingskortingen en kinderbijslag. Hoe zit dat eigenlijk na een scheiding?

Je laten inschrijven op een briefadres na scheiding biedt uitkomst.

toeslagen krijgen na scheiding

Eerst maar even alle voorzieningen op een rij:

  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • kinderbijslag

Deze voorzieningen zijn o.a. gekoppeld aan fiscaal partnerschap, adres, leeftijd kind, verzorging en inkomen.

Maar wat nu als je na een scheiding niet direct een eigen adres hebt, omdat je bijvoorbeeld geen woning kunt vinden. Kies je ervoor om nog ingeschreven te blijven op het oude gezamenlijke adres, dan blijft het fiscaal partnerschap bestaan.

Ga je inwonen bij familie of op het recreatiepark dan kun je je daar vaak niet inschrijven voor je woonadres. En zonder nieuw adres blijft het oude adres geregistreerd bij de gemeente.

Je kunt er dan voor kiezen je te laten inschrijven op een briefadres na scheiding. Dit briefadres kan van een bekende zijn maar kan ook een adres zijn dat de gemeente je ambtshalve toekent.

Zijn er dan geen gevolgen voor de familie of vrienden die jou hun briefadres geven? Nee, omdat het geen woonadres is.

Wat zijn de gevolgen voor het fiscale partnerschap? Dit verbreekt omdat je niet langer op hetzelfde woonadres staat ingeschreven als je ex-partner.

Betekent dit dan dat zowel mijn ex-partner als ikzelf in aanmerking komen voor de genoemde voorzieningen? Ja, mits je aan alle overige voorwaarden voldoet uiteraard.

Gevolgen inschrijven op een briefadres na scheiding voor voorzieningen:

  • kindgebonden budget, de ouder die recht heeft op de kinderbijslag krijgt de toeslag, briefadres is mogelijk
  • kinderopvangtoeslag, woonadres van belang, neem contact op met afdeling toeslagen van belastingdienst
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting, briefadres is mogelijk (vooruitlopend wetswijziging 2025 is beleid aangepast)
  • kinderbijslag, zorg is bepalend, briefadres is mogelijk

Het niet hebben van een woonadres na scheiding hoeft geen grote financiële gevolgen te hebben als een briefadres toegepast wordt. Dit is voor vele ouders een heel belangrijk gegeven omdat dit heel veel geld kan schelen. Bij twijfel bel dan even met de belastingtelefoon, zij kunnen je individueel helpen met vragen over inschrijven op een briefadres na scheiding.