Ouderlijk Gezag

Minderjarigen staan onder gezag. Dit kan ouderlijk gezag of voogdij zijn.

Het ouderlijk gezag wordt door de ouders uitgeoefend. Iemand die het gezag heeft over een kind neemt onder meer de beslissingen over zijn verzorging en opvoeding en heeft het bewind over zijn vermogen.

ouderlijk gezag

Wie de vader en moeder is van een kind is meestal heel duidelijk, juridisch gezien kan dit anders liggen. De moeder is de vrouw uit wie het kind geboren is en is daardoor ook gelijk juridisch moeder. De vader is dat ook automatisch als hij met de moeder getrouwd is. Als er geen huwelijk (of geregistreerd partnerschap) bestaat dan moet de vader via erkenning van het kind en het gerechtelijk vaststellen van het vaderschap of adoptie, het juridisch vaderschap verkrijgen, ofwel het ouderlijk gezag. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de overheid.

Zijn er gevolgen bij scheiding?

Een ouderschapsplan gaat uit van het ouderlijk gezag bij beide ouders, het is dus van belang dat dit ook zo is, of alsnog geregeld wordt. Iemand zonder ouderlijk gezag heeft dus juridisch geen bevoegdheid zich te bemoeien met het kind. Kinderalimentatie is wel verplicht als de verwekker is vastgesteld, via erkenning bijvoorbeeld.