ZZP’er betaalt te weinig belasting

Belastingdruk ZZP versus Loondienst

Er wordt vaak geroepen dat ZZP’ers minder belasting betalen en dus ‘oneerlijke concurrentie’. Vandaag de dag wordt ook nog gesteld dat de ZZP minder bijdraagt aan de AOW-kas en dat is ‘onbehoorlijk’.

Vreemd toch dat de ZZP’ers, groeiend in aantal overigens, zo negatief afgeschilderd worden. Is dit pure onmacht van een aantal bedrijven die hun opdrachtenportefeuille zien slinken of is er iets anders aan de hand? Maar de vraag die mij vooral prikkelt is, kloppen de aannames wel?

Even een opfrisser inzake belastingheffing.

Inkomen wordt belast, maar er zijn ook kortingen. Het maakt uit of je inkomen hebt uit werk of niet, het maakt ook uit of je inkomen hebt uit onderneming of niet. Hoe zat het ook al weer.

  • De algemene heffingskorting, iedere belastingplichtige, € 2.242 afhankelijk van inkomen tot € 66.421.
  • De arbeidskorting, indien inkomen uit arbeid, % van inkomen tot € 111.590.
  • Zelfstandigenaftrek, minimaal 1225 uur per jaar, € 7.280.
  • MKB-winstvrijstelling, voor ondernemingen, 14%.
  • ZVW-premie voor zelfstandigen, 5,4%.

ZZP’er betaalt te weinig belasting

In onderstaande tabel wordt duidelijk (bij een aantal jaarinkomens) wat de totale belastingheffing inclusief ZVW-premie is voor een ZZP’er en iemand in loondienst.

[ultimate_info_table design_style=”design02″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Belastingdruk” package_sub_heading=”Loondienst versus ZZP”]
Bruto IB ZZP ZVW ZZP Netto IB Loon Loon Netto Verschil
24000 0 791 23209 3780 20220 2989
30000 1796 1075 27129 6493 23507 3622
35000 3746 1311 29943 8793 26207 3736
40000 5891 1548 32561 11255 28745 3816
45000 8035 1784 35181 13716 31284 3897
50000 10179 2021 37800 16177 33823 3977
60000 14469 2494 43037 21099 38901 4136
[/ultimate_info_table]

Het verschil valt inderdaad positief uit voor de ZZP’er, namelijk 3000-4000 euro netto per jaar. Dus de voorlopige conclusie is dat een ZZP’er inderdaad meer netto overhoudt.

Maar klopt deze analyse nu wel?

Pensioenen, deze zijn bij beide niet meegenomen in de berekening. Toegegeven, iemand in loondienst heeft meestal geen keuze bij veel beroepsgroepen en is verplicht pensioenpremie te betalen. Maar als je dan kijkt naar de totale pensioenpremie dan blijkt de werkgever vaak een aanzienlijk deel mee te betalen, bovendien zijn de bedrijfspensioenfondsen redelijk stabiele beleggingen. De ZZP’er moet dit zelf regelen bij een commerciële verzekeraar, dit betekent vaak hogere premie, je moet immers alles zelf betalen, en lagere opbrengst omdat er minder collectieve kracht zit in eigen lijfrentes.

Dan de arbeidsongeschiktheid, standaard nagenoeg gratis geregeld voor loondienst. Dekking is subliem, volledige loonbetaling vanaf de 1e ziekte dag voor 1 of 2 jaar. Daarna WIA via het UWV, weliswaar minder maar nog steeds een aantal jaren een behoorlijke uitkering. De ZZP’er kan hier alleen maar van dromen, premies zijn schrikbarend hoog en dekking is veel slechter geregeld. Als je vrijwillig voorzet bij UWV net nadat je gestart bent als ZZP’er dan krijg je een indruk van de premie. Bijvoorbeeld: een uitkering van bruto € 1.400 per maand (verzekerd bedrag € 2.000) kost bruto meer dan € 300 premie per maand.

Zou je een soortgelijke dekking willen als iemand in loondienst dan gaat dit honderden euro’s per maand kosten.

ZZP’er betaalt te weinig belasting

Dan de werkloosheid, voor iemand in loondienst gratis geregeld, 2-3 jaar een uitkering als het mis gaat. De ZZP’er kan direct door naar de bijstand als zijn bedrijf niets meer opbrengt. Verzekeren van dit risico is nagenoeg niet mogelijk en anders zeer kostbaar.

Conclusie 2, de medewerker in loondienst geniet een aantal voordelen die onmogelijk zijn voor de ZZP’er. Dit vertalen in een bedrag per maand is dus ook niet mogelijk. Maar als we kijken naar de 1e conclusie, 3000-4000 euro per jaar netto voordeel, dan is het vrij duidelijk dat dit voordeel aanzienlijker kleiner is dan de voordelen van loondienst.

Dus durf ik te stellen dat een ZZP’er niet onbehoorlijk of concurrentievervalsend bezig is, maar een ZZP’er is een hardwerkende arbeider gelijk aan die in loondienst met een lager netto-inkomen en minder zekerheden. Er bestaan immers geen sociaal plannen, ondernemingsraden, vakbonden of andere hulp voor de ZZP’er.

Vreemd genoeg klagen de ZZP’ers niet over hun bestaan, het zijn immers ondernemers die daarvoor gekozen hebben. Ik hoop dat het gezeur over de ZZP’er nu eens omgebogen wordt naar een positieve discussie. Als het inderdaad een groeiende tendens is in onze samenleving dan is onze zorgvuldig opgebouwde sociale zekerheid aan vernieuwing toe en gaan we niet de belasting ‘voordeeltjes’ van de ZZP’er afpakken.

Vorig bericht
Verzwijgen van bezittingen bij echtscheiding
Volgend bericht
Echtscheiding en eigen woning
Niets gevonden.