Het verzwijgen van bezittingen bij echtscheiding is natuurlijk niet eerlijk, tenzij dit per ongeluk gebeurt. Als je opzettelijk bezittingen verzwijgt dan benadeel je mogelijk je partner en daar bestaan regels voor.

Ik vind het niet altijd makkelijk vast te stellen of er sprake is van verzwijging, laat staan of dit opzettelijk gebeurt. Stellen zijn vaak jaren samen en slepen ordners met administratie mee die al evenzovele jaren niet bijgewerkt zijn. Polissen zijn afgekocht, premievrij gemaakt en de verzekeringsmaatschappij is al drie keer van naam gewijzigd of de tussenpersoon heeft de polis al drie keer ergens anders ondergebracht. We bewaren alles want je weet maar nooit, en na jaren is er een ordner per polis waar clienten geen touw meer aan vast kunnen knopen.

Dus ja, dat dan die ene koopsom of levensverzekering even uit beeld is geraakt, kan ik mij ergens wel voorstellen. Een vergeten bankrekening komt minder vaak voor, maar het kan wel. We krijgen nagenoeg nergens meer afschriften van, alles gaat via mail of een mijn…. account bij de betreffende instelling. Een nieuw mailadres of een verhuizing en je bent spoorloos voor de instelling.

Maar wat als stellen eigen bankrekeningen hebben en elkaar daar geen inzage in verlenen, komt best vaak voor. De gezinsuitgaven gaan van de gezamenlijke en/of rekening en ieder houdt een eigen rekening, niets mis mee. Maar dan kan het natuurlijk voorkomen dat iemand meerdere rekeningen op eigen naam heeft en vergeet om er één te melden bij de boedelverdeling. Als ik het jaaroverzicht van de betreffende bank overhandigd krijg, zie ik natuurlijk alle rekeningen maar wat als deze bankrekening bij een andere bank is ondergebracht?

Per ongeluk of opzettelijk verzwijgen van bezittingen bij echtscheiding?

Als iemand dus opzettelijk iets verzwijgt en dit wordt na de scheiding vastgesteld, heeft de wetgever bepaald dat diegene niet alsnog de helft maar alles mag inleveren bij de ander. In artikel 194, boek 3, lid 2 staat: Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten.

Gelukkig komt het nauwelijks voor dat echtgenoten opzettelijk proberen de ander zo te benadelen, maar ik leg het artikel graag uit als daar vragen over zijn.

Eerlijk scheiden, de zekerheid dat alles goed geregeld is.