Rechter

Een echtscheiding loopt altijd via de rechter. Er was even sprake van wetgeving dat de gemeente een echtscheiding direct mocht afhandelen, maar deze wetgeving is komen te vervallen. De rechter ziet het scheidende stel niet bij een overlegscheiding, het scheidingsconvenant, soms samen met een ouderschapsplan, wordt beoordeeld en opgenomen in de beschikking. Deze echtscheidingsbeschikking geeft aan dat de rechter akkoord is met de echtscheiding, er is sprake van een aantal verplichte afspraken zoals beschreven in het echtscheidingsconvenant. Deze beschikking is nodig voor de gemeente om de scheiding te registreren in de registers van de burgerlijke stand.

Advocaat

Een advocaat kan 2 rollen spelen bij een echtscheiding. De advocaat is altijd nodig om het scheidingsverzoek in te dienen, dit is een brief aan de rechtbank waarin verzocht wordt om de scheiding in behandeling te nemen. Hier wordt het scheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan aan toegevoegd.

Een advocaat kan ook helpen om afspraken te maken, veelal worden deze opgelegd aan de ander die daar weer op reageert veelal via een eigen advocaat. Als het tot een inhoudelijke rechtszaak komt (veelal vechtscheiding genoemd) vertegenwoordigt de advocaat partijen in de rechtszaal.

Scheiden in heerhugowaard bij rob buttner

Mediator

Een mediator zorgt juist dat een echtscheiding samen geregeld wordt. De standaard mediator helpt om eventuele onenigheden glad te strijken zodat er weer constructief afspraken gemaakt kunnen worden. Een scheidingsmediator doet daarnaast ook nog het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opstellen. Eerst wordt uitgelegd wat er afgesproken dient te worden, wat de mogelijkheden zijn, de voor- en nadelen en risico’s en vervolgens besluit het scheidende stel samen wat er vastgelegd gaat worden.

Echtscheiding met kinderen

Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn moeten hier diverse afspraken over worden gemaakt. Deze afspraken betreffen de zorgverdeling (co-ouderschap), het ouderlijk gezag, de communicatie met elkaar en de financiën. Nadat de behoefte van de kinderen is uitgerekend volgt de draagkracht van de ouders en zo wordt de kinderalimentatie vastgesteld. Soms loopt dit via een kinderrekening, vaak bij co-ouders.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen jonge kinderen, kinderen ouder dan 12, jongmeerderjarige kinderen (ouder dan 18) en kinderen ouder dan 21. Dit heeft te maken met het recht om hun stem te laten horen in een scheiding of akkoord te gaan met de kinderalimentatie en of die via een ouder verloopt of zelf ontvangen wordt door het kind.

Pensioenen

De wet Pensioenverevening bij Echtscheiding regelt een aantal basisafspraken voor het verdelen van het ouderdomspensioen bij echtscheiding, dit wordt ook wel pensioenverevening genoemd. Voor het verdelen van het nabestaandenpensioen, tegenwoordig partnerpensioen geheten, is ook wetgeving. Het partnerpensioen dat aan een ex-partner wordt toebedeeld heet bijzonder partnerpensioen. In overleg mag afgeweken worden van deze wetten als beide partijen het hierover eens zijn uiteraard. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, een goed advies over pensioenen bij echtscheiding is belangrijk.

hoe bereken ik kinderalimentatie

Alimentatie

Bij minderjarige kinderen is maken van afspraken over kinderalimentatie verplicht in het ouderschapsplan. Bij meerderjarige kinderen gaat het over de bijdrage in kosten van levensonderhoud en studie, dit wordt ook wel in het echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Partneralimentatie komt altijd na de eventuele vaststelling van de kinderalimentatie, kinderen gaan voor. Partneralimentatie is de invulling van de belofte bij het ja-woord, om elkaar te steunen, in goede en minder goede tijden. Als iemand na een scheiding niet in eigen levensonderhoud kan voorzien is deze hulp hard nodig. Vaak tijdelijk totdat er een baan gevonden is of een uitbreiding van uren maar volgens de wet niet langer dan 12 jaar.

Verdeling

Bij een echtscheiding is het noodzakelijk alle gemeenschappelijke spullen te verdelen. Dit gaat over alle bezittingen en schulden zoals spaarrekeningen of polissen maar ook auto’s, motoren en inboedel. De woning, koop of huur, moet ook verdeeld worden en de bijbehorende hypotheek op de eigen woning. Leningen of kredieten zijn lastiger te verdelen, de bank heeft immers 2 handtekeningen onder de schuld staan. Als een partner meer krijgt in waarde dan de ander, moet dit veelal met geld gecompenseerd worden, we noemen dit uitkopen. Dit bedrag wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en wanneer het uiterlijk betaald wordt.

hypotheek scheiden

Eigen woning

Bij een echtscheiding vraagt van een eigen woning vaak om meer expertise. Grofweg zijn er 4 mogelijkheden, partner 1 neemt de woning over, partner 2 neemt de woning over, de woning wordt verkocht of de woning blijft onverdeeld. Bij het overnemen van de woning is samenwerking met een hypotheekadviseur essentieel, het scheidingsconvenant wordt onderdeel van de hypotheekaanvraag. Maar ook na verkoop van de woning is er vaak sprake van aankoop van 1 of 2 nieuwe woningen, ook hier speelt het echtscheidingsconvenant een rol in beide aanvragen.

rob buttner scheidingsbemiddelaar

Kennismaken

Zijn jullie van plan uit elkaar te gaan of jullie relatie te beëindigen en volgt er dus een echtscheiding? Neem dan even samen de tijd om een afspraak te maken, in de vrijblijvende kennismaking komen alle vragen aan bod en kunnen jullie vaststellen of mediation of scheidingsbemiddeling de juiste aanpak voor jullie is. En weet, je bent niet de enige, bijna 40% van de 1e huwelijken eindigt in een echtscheiding, van de 2e huwelijken en samenwoners ligt dit percentage rond de 50%. Van alle echtscheidingen kiest zo’n 70% voor mediation.

Als je tijdens kantooruren belt maken we gelijk een afspraak. Vul je het contactformulier in dan bellen we zo snel mogelijk terug.