Wijziging partneralimentatie 2020, wat is er nu eigenlijk gewijzigd?

De partneralimentatie wetgeving is aangepast. Hoewel de oorspronkelijke voorstellen veel ruimer waren zijn er toch een aantal wijzigingen wet geworden.

Tot 1994 was partneralimentatie een levenslange verplichting, dit is na 1994 hoofdzakelijk verlaagd naar 12 jaar en per 2020 is dit voor de meesten 5 jaar geworden.

partneralimentatie naar 5 jaar

De nieuwe wet partneralimentatie

De helft van het aantal huwelijksjaren bepaalt de maximale duur, echter niet langer dan 5 jaar tenzij….

Als er kinderen jonger dan 12 jaar zijn of het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd en het pensioen komt in zicht, dan kan de termijn langer dan 5 jaar worden vastgesteld.

De uitzonderingen

  • Bij kinderen jonger dan 12 jaar, geldt dat de partneralimentatie doorloopt tot het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Bij huwelijken langer dan 15 jaar waarbij de AOW binnen 10 jaar ingaat, kan de verplichting tot ingang AOW worden vastgesteld.
  • Er is op dit moment nog een aparte categorie die vanzelf verdwijnt over een aantal jaren. Indien op of voor 1-1-1970 geboren (bij invoering wet in 2020 dus 50 jaar of ouder) dan is de termijn, mits huwelijk langer dan 15 jaar, vastgesteld op 10 jaar.
  • De generieke termijn van helft duur huwelijk maximaal 5 jaar geldt voor alle categorieën. De langste termijn is altijd van toepassing.

Uiteraard kan een rechter beslissen dat een situatie zo schrijnend is dat er afgeweken moet worden, een hardheidsclausule. Dit was al zo en is gebleven, een dergelijk verzoek kan 3 maanden voor verstrijken van de wettelijke termijn ingediend worden bij de rechter.

Overige zaken

De aftrek van partneralimentatie wordt beperkt voor de betaler. De belastingdienst zal de aftrek van persoonsgebonden aftrekposten gaan beperken tot maximaal de 1e schijf. Deze afbouw gaat geleidelijk in een aantal jaren. Concreet betekent dit dus dat de draagkracht van de betaler jaarlijks gaat afnemen, indien van toepassing.