Partneralimentatie

Partneralimentatie: Als je uit elkaar gaat en je kunt niet zelfstandig in je eigen inkomsten voorzien, mag je een beroep doen op je ex-partner.

partneralimentatie naar 5 jaar

Het is een feit dat scheidende stellen na de scheiding minder geld te besteden hebben dan gedurende het huwelijk. De woonlasten zijn over het algemeen de hoogste kostenpost uit het gezinsbudget. En deze kostenpost moet na de scheiding twee keer opgebracht gaan worden. Soms lukt dit niet omdat één van de partners onvoldoende eigen inkomen heeft, In dergelijke gevallen kun je een beroep doen op partneralimentatie.

Hoe spreek je partneralimentatie af?

Er is een verschil tussen de wettelijke methode, die vaak toegepast wordt door advocaten omdat de partners niet meer met elkaar in gesprek zijn. En de onderlinge methode. De wet geeft namelijk aan dat je zelf mag vaststellen of en hoeveel partneralimentatie je onderling afspreekt. Mits je het daar allebei over eens bent. Als duidelijk is hoeveel de ene partner tekort komt en hoeveel de andere partner nog over heeft (na eventuele vaststelling kinderalimentatie, deze heeft namelijk voorrang) maak je afspraken over de periode waarover je partneralimentatie afspreekt. Kan er (meer) gewerkt gaan worden, kunnen er kosten bespaard worden? Of is er misschien een andere partner waarmee samengewoond gaat worden? De hoogte en de duur van de partneralimentatie moet duidelijk afgesproken worden, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen.

Mag je ook afzien van partneralimentatie?

Ja je mag afzien van onderhoud van je ex-partner. Soms is dit een emotionele afweging, je wilt niet afhankelijk zijn van je ex maar soms ook een onderlinge afspraak omdat jij nagenoeg niet kunt bijdragen aan de kinderalimentatie en je ex dus het hele bedrag aan jou betaalt. Deze afspraken worden vastgelegd in het convenant. Als je geen inkomen hebt en een bijstandsuitkering moet aanvragen bij de gemeente zal de gemeente deze afspraken niet respecteren. De gemeente heeft namelijk een zogenaamd verhaalsrecht en dat staat boven afspraken gemaakt in een convenant.

Stopt partneralimentatie bij samenwonen?

Zodra iemand anders kan ondersteunen in het levensonderhoud, vervalt het recht dit van de ex-partner te vragen. Dit is heel duidelijk bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, daar is immers een datum vastgelegd bij de gemeente. Bij samenwonen weet de gemeente veelal van niets, hooguit dat 2 mensen op hetzelfde adres staan ingeschreven maar dit hoeft nog geen samenwonen te zijn. Je kunt immers ook met je beste vriend(in) een huis delen. Als je echter met iemand samenwoont als ware je gehuwd, dan vervalt eveneens de partneralimentatie. In het convenant kun je hier goede afspraken over maken zodat er later geen gedoe over gaat ontstaan.

Hoe lang duurt partneralimentatie?

Dit hangt af van jullie situatie, soms enkele jaren en soms de maximale duur van 12 jaar. Uiteraard kan het eerder stoppen als het inkomen van de ontvanger stijgt, het inkomen van de betaler daalt of er sprake is van een andere wijziging van omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe partner of het vervallen van toeslagen of het stoppen van kinderalimentatie.

Zijn de kosten voor het bepalen van partneralimentatie aftrekbaar van de belasting?

Ja dit kan het geval zijn voor de ontvanger van partneralimentatie. Omdat het gaat om inkomen, dit is belast, staat de fiscus toe dat dergelijke kosten dan ook in mindering gebracht mogen worden op de ontvangsten. Laat je goed voorlichten door de mediator of fiscalist of dit voor jou van toepassing is.