Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 is ingediend.

Waarom is het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 ontstaan? Was er dan een probleem met de huidige wet pensioenverevening?

Er is een evaluatie gedaan, genaamd “Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding“, en uit deze evaluatie zijn aanbevelingen gedaan. Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 probeert deze aanbevelingen op te volgen.

Hoofdpunten uit de evaluatie:

  • pensioengerechtigde moet actie ondernemen na scheiding, dit wordt vaak vergeten
  • er blijft een afhankelijkheid tussen ex-partners, dit past niet bij deze tijd
  • ongehuwd samenwonenden vallen niet onder de huidige wetgeving
  • partnerpensioen wordt vanaf start opbouw verdeeld, dit past niet bij deze tijd

Om deze punten op te lossen is het nodig de huidige wetgeving aan te passen. Dit moet met wetgeving opgelost worden omdat de huidige wet pensioenverevening nu van toepassing is.

Wat gaat er veranderen in het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021?

  • conversie van pensioenen wordt de standaard
  • er is geen formulier meer nodig
  • partnerpensioen over huwelijkse periode

Conversie als standaard methode

Conversie is nu ook al mogelijk als het pensioenfonds hieraan wil meewerken, dit wordt straks dus verplicht. Conversie betekent dat de pensioenen nu, op het moment van scheiding, verdeeld worden en niet pas bij pensionering zoals het geval is bij pensioenverevening. Dit lost de afhankelijkheid tussen ex-partners op. Net zoals het huis en de auto wordt ook het pensioen op het moment van scheiding verdeeld.

Wat is conversie van pensioenen eigenlijk?

Conversie betekent dus dat het deel van het pensioen van de ex-partner omgezet wordt naar het eigen pensioen. Dit betekent dus dat de ontvangst van dit deel van het pensioen al geregeld is en niet afhankelijk is van wanneer je ex-partner met pensioen gaat. Een eventueel leeftijdsverschil tussen de ex-partners is hierdoor geen probleem meer. Een ander gevolg is dat overlijden van de ex-partner geen gevolgen meer heeft voor het ouderdomspensioen. Bij de huidige regeling ontvangt de ex-partner geen ouderdomspensioen als de gepensioneerde is overleden. Andersom hoeft de gepensioneerde ook geen pensioen f te staan aan de overleden ex-partner. Bij conversie is het ouderdomspensioen al verdeeld.

Wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

Verschillen

Er is nog een ander belangrijk verschil bij conversie. Conversie verdeeld namelijk niet alleen het ouderdomspensioen maar ook het partnerpensioen. Partnerpensioen werd voorheen nabestaandenpensioen genoemd en voorziet in een pensioenuitkering bij overlijden van de (ex)partner. In de huidige regeling vervalt dus het ouderdomspensioen maar daar komt het partnerpensioen voor in de plaats. Conversie zet zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen om naar een eigen pensioen.

In het wetsvoorstel wordt de opbouwperiode verkort naar de duur van de huwelijkse periode, in de huidige regeling is dit vanaf start opbouw voor het partnerpensioen. Hier wordt aansluiting gezocht bij de gewijzigde wet op de gemeenschap van goederen, waarbij bezittingen voor het huwelijk verkregen blijven bij de partij die deze in bezit had.

Pensioenfondsen worden geacht de conversie uit te voeren zodra zij van het GBA het signaal hebben ontvangen dat de scheiding is ingeschreven. Als partners af willen wijken van deze wet, moeten zij dit binnen een periode van 6 maanden (verlenging is mogelijk) doorgeven aan het pensioenfonds. Hiermee ligt de actie dus bij de fondsen en niet meer bij de pensioengerechtigde.

Nadelen?

Eigenlijk niet, er is immers keuze om het ook op de oude wijze te laten regelen. Het is wel van belang dat het scheidende stel goed voorgelicht wordt over de keuzemogelijkheden. Een veel gehoord nadeel is dat er bij conversie geen partnerpensioen uitgekeerd wordt bij overlijden van één van de ouders terwijl er nog jonge kinderen zijn. De overleden ouder kan niet langer bijdragen aan de kinderkosten en de andere ouder draait hier alleen voor op. Partnerpensioen is wel aanwezig maar dit ontvangt de levende ouder pas bij pensionering in een verhoogd ouderdomspensioen. Uiteraard is dit te ondervangen met een levensverzekering op elkaars leven bijvoorbeeld.

Voordelen?

Pensioenen is ver van mijn bed voor de meesten. Bij een scheiding is er zoveel te regelen dat pensioen niet bovenaan het lijstje staat. Niet elke bemiddelaar of mediator is in staat om pensioen goed uit te leggen, soms wordt er dus niets afgesproken. De nieuwe wet voorziet in een standaard methode die voor de meeste scheidende partners een eerlijke verdeling geeft van de pensioenopbouw. Het pensioenfonds komt vanzelf in actie en ook als je geen uitleg hebt gehad en dus geen (bewuste) keuze hebt gemaakt, wordt er toch iets geregeld voor later.