Hoe zit dat eigenlijk met je pensioen na scheiding?

In de wirwar van pensioenregelingen en benamingen is het lastig om het effect op je pensioen na scheiding zelf te bepalen.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap kies je onbewust voor een bepaalde regeling tenzij je deze vast laat leggen in voorwaarden. Pas als je gaat scheiden wordt je geconfronteerd met deze regelgeving. Omdat het zogenaamd regelend recht is mag je daar van afwijken op voorwaarde dat je het daar samen over eens bent. Maar lukt dat wel zo makkelijk om het daar samen over eens te worden, hoe hoog is mijn pensioen na scheiding dan? En wat houden die regels in, wordt ik daar beter of juist slechter van? Krijg ik de rekening nog gepresenteerd als ik met pensioen ga?

pensioen verevening scheiden

Even wat basisbegrippen toegelicht die relevant zijn bij pensioen na scheiding:

  • ouderdomspensioen, het pensioen dat je ontvangt als je met pensioen gaat
  • partnerpensioen (voorheen nabestaandenpensioen), het pensioen dat je partner ontvangt als je overlijdt
  • bijzonder partnerpensioen, het deel van het partnerpensioen dat je ex-partner ontvangt als je overlijdt

Het pensioen na scheiding is dus opgebouwd uit een aantal componenten. Afhankelijk van de duur van het huwelijk en hoeveel er tijdens het huwelijk is opgebouwd, zal het het ouderdomspensioen over het algemeen de belangrijkste component zijn. Van alle gespaarde euro’s tijdens het huwelijk is de helft bedoeld voor de ex-partner na scheiding. Dit gaat over en weer en noemen we pensioenverevening. Uiteraard zijn deze regels en wetten niet van recente datum. Ik bedoel daarmee dat het vroeger gebruikelijker was dat de man het inkomen verdiende en dus pensioen opbouwde en de vrouw niet of veel minder. Er is inmiddels veel veranderd maar in de praktijk komt het toch vaak voor dat de vrouw tijdelijk wat minder gaat werken dan de man om zo meer tijd voor het gezin te maken. Er is dus vaak een verschil in opbouw, dit kan komen door verschil in inkomenshoogte (hoogte salaris en/of gewerkte uren) of het pensioenfonds dat het pensioen beheerd. Sommige branches kennen geen verplichte regelingen, denk bijvoorbeeld aan uitzendwerk, je bouwt dan meestal geen pensioen op.

Verevenen van pensioen na scheiding?

Er moet dus wel wat te verevenen zijn. Is de opbouw nagenoeg gelijk dan heeft verevenen weinig effect. Als er wel verschil zit in opbouw dan zal degene met het grootste pensioen een deel afstaan aan de ex-partner om zo achteraf nog wat balans te brengen in het inkomen. Nu komen er veel keuzeopties op je af:

  • standaardverevening
  • afwijkend percentage
  • afwijkende duur
  • conversie ja/nee
  • percentage conversie

Er zijn een aantal manieren om de verevening te laten plaatsvinden. Deze kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor later. Je weet immers niet hoe lang je blijft leven. Het is dus verstandig om hier goed naar te kijken.

Bijzonder partner pensioen na scheiding?

Ook hiervoor zijn keuzes nodig tenzij je de wettelijke regeling wilt volgen. Hoe dan ook het is verstandig om erover na te denken en de keuze in balans te maken met de keuze voor het ouderdomspensioen.

Gelukkig staan alle opties open aan de mediationtafel. De meeste mensen verdiepen zich niet in pensioen, maar bij een scheiding is het echt wel nodig. Een goede uitleg van alle opties is noodzakelijk voor jullie om de juiste keuzes te maken, het zou erg jammer zijn als je om wat voor reden dan ook, nu de verkeerde keuzes maakt. Het is immers niet meer terug te draaien. Ik besteed altijd ruim tijd aan de uitleg van jullie huidige pensioenregeling en mogelijke keuzes zodat jullie samen tot een afspraak kunnen komen. Dit geeft wat houvast in de lastige periode van scheiding waar al zoveel keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt niet alles zelf overzien maar met een duidelijke uitleg weet je waar je aan toe bent en lukt het eigenlijk altijd om een regeling af te spreken die voor beide partijen goed voelt.