Pensioen

Een periodieke uitkering aan werknemers die stoppen met werken omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

In Nederland heeft bijna iedereen wel een klein of groot pensioen. De meeste werkgevers of branches hebben iets geregeld voor later. Dit pensioen is een aanvulling op de AOW die de meeste Nederlanders automatisch ontvangen als zij 67 worden. De leeftijd waarop de AOW uitgekeerd wordt is aan veranderingen onderhevig omdat wij met zijn allen steeds ouder worden en dus langer uitkering willen en tegelijkertijd krimpt de werkende beroepsbevolking die de premie moet opbrengen, ook wel de vergrijzing genoemd.

pensioen golf

Zijn er regels voor pensioen bij scheiding?

De wetgever heeft een aantal regels voor het verdelen bij scheiding. Dit wordt pensioenverevening genoemd. De gedachte achter deze regel is dat een stel dat gaat scheiden samen iets heeft opgebouwd. Als die opbouw ongelijk is komt dit vaak doordat één van de partners minder is gaan werken, veelal om de kinderen te verzorgen. Deze partner heeft dus minder kans gehad iets op te bouwen en zou door een scheiding wel eens een heel laag bedrag over kunnen houden. Via een bepaalde rekenmethode wordt dan vastgesteld hoeveel er verevend moet worden tussen de partners zodat beide partners nog een redelijk bedrag over houden na de scheiding.

Hoe weet je eigenlijk hoeveel pensioen je al opgebouwd hebt?

Als je actief deelneemt in een pensioenfonds ontvang je elk jaar een pensioen overzicht, dit overzicht moet uniform zijn, ofwel vergelijkbaar en leesbaar. Het heet dan ook een uniform pensioen overzicht (UPO). Als je bij meerder pensioenfondsen een pensioen hebt opgebouwd wordt het al snel onoverzichtelijk. De overheid heeft daarom een pensioenregister ingesteld waar iedereen zijn opgebouwde pensioenen over alle fondsen heen kan opvragen. De scheidingsbemiddelaar kan met deze gegevens uitleggen welke mogelijkheden er zijn bij het verevenen van het pensioen.