Wat zijn de kosten scheiding nu eigenlijk? Welke kosten komen op je pad, welke verborgen kosten worden vaak verzwegen? Hoe zit het met de aftrekbaarheid van kosten en is het verstandig om te lenen voor je scheiding? Lees hier alle nuttige tips over de kosten scheiding.

kosten scheiding mediation

Kosten scheiding, een overzicht:

 1. mediator of advocaat
 2. rechtbank, griffiekosten
 3. gemeente, uittreksels
 4. bank, hypotheekadviseur bij koopwoning
 5. notaris voor testament of akte van verdeling
 6. makelaar voor verkoop of taxatie
 7. fiscale aftrekbaarheid en fiscaal advies
 8. lening afsluiten, let op wat je doet

Per onderwerp volgt nu een beschrijving van de mogelijke kosten scheiding, onderaan dit bericht vind je een overzicht alleen in euro’s.

1 Kosten Scheiding Mediator of Advocaat

Als je hulp nodig hebt bij een scheiding dan kost deze hulp uiteraard geld. Mediators zijn voordeliger dan advocaten, vaak heb je ook 2 advocaten nodig en maar 1 mediator. Veelal wordt hier gerekend met een uurtarief of een vaste prijs. Bij een uurtarief weet je nooit hoeveel uur er besteed gaat worden, dit zijn namelijk ook de uren achter de tekstverwerker en voor andere administratieve zaken, niet alleen de gespreksuren dus. Bij een vast tarief wordt er een inschatting gemaakt hoeveel uur er besteed gaat worden en weet je dus vooraf waar je aan toe bent. Advocaten werken vrijwel alleen op uurbasis en mediators doen meestal zowel uurtarief als vaste prijs.

Het maakt voor de te besteden uren uit of je wel/geen ouderschapsplan nodig hebt, of er huwelijksvoorwaarden zijn en/of een eigen onderneming. Maar het maakt ook uit hoe jullie met elkaar omgaan. Veel of weinig discussie aan tafel. Vaak heb je geen idee wat je allemaal te wachten staat, een vaste prijs is dan wel zo prettig. Informeer wel of deze vaste prijs ook na 5 gesprekken nog van toepassing is en hoe lang een gesprek meestal duurt. Een vaste prijs is gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding en geen enkele dienstverlener zal graag 2x zoveel uren maken als waarvoor hij/zij betaald wordt.

Tarieven

De uurtarieven schommelen tussen de € 150 en € 300, de meeste mediators zitten rond de € 200 en advocaten vaak hoger. Advocaten rekenen daarnaast meestal nog kantoorkosten en overige kosten. Advocaten tellen ook elke minuut als je hen belt, mediators zijn hier vaak soepeler mee. Een vaste prijsafspraak maakt dit een stuk duidelijker. De vaste prijzen variëren van € 1.000 tot € 4.000 bij mediators, e.e.a. afhankelijk van de complexiteit van de scheiding. Online, doe het zelf scheiden kan vaak nog goedkoper, maar daar zitten grote risico’s aan.

Advocaat is een beschermd beroep, mediator (nog) niet. Let dus wel op of je met een gediplomeerd mediator te maken hebt, daar zitten behoorlijk wat voordelen aan. Ongediplomeerde mediators hebben in elk geval geen kennistoets afgelegd, dit zegt iets over de kwaliteit. Maar er zijn ook geen uniforme gedragsregels, klachtenregeling, waarborging van privacy, up to date zijn op kennisgebied en nog veel meer. De MfN is het instituut dat deze waarborgen wel biedt. Mediators die het diploma halen heten dan ook register mediator, deze titel is wel beschermd. Deze mediators conformeren zich aan de kwaliteitsregels van het MfN en worden hierop ook gecontroleerd.

Tevens zijn er eisen aan het bijhouden van de deskundigheid. Als een mediator scheidingen begeleidt dan is een aanvullende opleiding noodzakelijk, familie mediator. Als een register mediator ook familiemediator is dan kan hij/zij zich aanmelden bij de Raad voor Rechtsbijstand (RVR). Vervolgens worden ook hier weer kwaliteitseisen gesteld in de vorm van ervaring en opleiding, en ook dit wordt jaarlijks getoetst. De RVR biedt vervolgens weer mogelijkheden om de kosten lager te krijgen indien je in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging, dat is een subsidie die deels door de overheid en deels door de mediator betaald wordt. Advocaten kennen ook deze regeling.

MfN

Een mediator zonder MfN is dus best risicovol, je hebt veel minder rechten als consument, je betaalt vaak meer omdat er geen subsidie kan worden toegekend en de kwaliteit is mogelijk ook lager. Vaak zie je dergelijke mediators via offerte sites of bij ketens die heel hard schreeuwen op het internet. Voor degene die prijsbewust zijn lijkt dit best heel aardig. Maar alle waar voor zijn geld, als je dan toch hulp zoekt, laat je dan ook echt goed begeleiden. Achteraf kun je veel duurder uit zijn, helemaal als blijkt dat je afspraken niet goed zijn opgeschreven of er een andere aap uit de mouw komt een jaar later.


2 Kosten Scheiding Rechtbank Griffiekosten

Als je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, moet de rechter dit in de meeste gevallen ontbinden. Soms kan de notaris een geregistreerd partnerschap ontbinden als er geen kinderen zijn. De rechtbank rekent een vast tarief, het zogenaamde griffierecht dat is circa € 300 en wordt elk jaar een beetje bijgesteld. Een advocaat mag zelf de stukken indienen en zal zijn uren hiervoor rekenen, een mediator moet dit (nog) uitbesteden aan een advocaat.

De meeste mediators hebben een vaste advocaat waar zij ook prijzen mee afspreken, hierdoor ben je vaak voordeliger uit. De tarieven voor de advocaat die het scheidingsverzoek indient en de inschrijving van de scheiding bij de gemeente verzorgt, liggen tussen de € 250 en € 500 euro. Kom je in aanmerking voor een toevoeging dan worden de griffiekosten lager, dit kan € 100 per persoon lager worden.


3 Kosten Scheiding Gemeente Uittreksels

De rechtbank vereist uittreksels uit het gemeenteregister die niet ouder zijn dan drie maanden. Het gaat hier om de geboorteaktes van de kinderen en de huwelijksakte. Deze uittreksels zijn eenvoudig via de website van de gemeente op te vragen en kosten € 10 – € 15 per stuk.


4 Kosten Scheiding Bank en Hypotheekadviseur

Wie gaat scheiden heeft een extra woning nodig. Als je wilt kopen dan heb je meestal een hypotheek nodig. Maar vergeet ook niet de bestaande hypotheek, die staat meestal op twee namen. Wordt de gezamenlijke woning verkocht dan ben je op zoek naar twee huizen en mogelijk twee hypotheken. Wil één van beide in de bestaande woning blijven wonen, dan moet er toch iets veranderen aan de hypotheek. Al weer lang geleden waren deze kosten verstopt in de rentetarieven maar tegenwoordig betaal je de echte rente en een los bedrag voor hypotheekadvies. Ook hier zijn behoorlijk wat verschillen.

De meeste hypotheekadviseurs werken met een vast tarief, sommige voor alle handelingen en anderen maken onderscheid in een nieuwe hypotheek en een bestaande hypotheek. Dit laatste is eerlijker omdat het bijwerken van de hypotheek, ontslag hoofdelijke verbondenheid noemen ze dat, minder werk is dan een hele nieuwe aanvraag. Ook hier zie je weer grote ketens die met gemak € 3.000 of meer vragen voor elke aanvraag, nieuw of bestaand. Ook de banken zelf vragen behoorlijke bedragen en maken soms nog onderscheid in wel/niet afkopen van een polis en meer variatie. De kosten kunnen aardig oplopen, zeker als je twee hypotheken nodig hebt.

Bank of Adviseur

Vaak stappen mensen bij hun eigen bank of hun eigen hypotheekadviseur binnen, heel logisch. Maar is dit altijd verstandig? Het gaat nu niet om een “normale” hypotheek maar een hypotheek in relatie tot een scheiding. Hiervoor gelden andere regels en richtlijnen en die moeten wel bekend zijn bij de adviseur. Bovendien zijn de gemaakte keuzes in het scheidingstraject van grote invloed op de haalbaarheid van de hypotheek.

De hypotheekadviseur en mediator zitten in een kip-ei discussie. Als je eerst je scheiding regelt en daarna je door de rechtbank goedgekeurde convenant bij de bank neerlegt, kan het zijn dat de hypotheek wordt afgewezen omdat je niet wist dat bepaalde afspraken, verplichtingen genaamd, heel zwaar meetellen voor een bank. Natuurlijk moet de scheiding zelf goed geregeld worden maar het helpt wel als woningbehoud, bijvoorbeeld voor de kinderen, heel zwaar weegt en je daar vooraf over geïnformeerd wordt.

Nu zijn er hypotheekketens die ook mediator zijn of mediators in dienst hebben en er zijn ongetwijfeld ook mediators die ook hypotheken verkopen maar dit wil niet altijd zeggen dat je hiermee het beste geholpen bent. Er zijn immers commerciële belangen voor de onderneming die jij als consument moeilijk kunt overzien. Bovendien zijn het twee aparte vakgebieden met eigen eisen aan kwaliteit. Het mooiste is als je van elke discipline de beste adviseur kan kiezen en dat die met elkaar willen samenwerken of meedenken zodat jullie de beste afspraken krijgen.


5 Kosten Scheiding Notaris

Soms moet een testament herzien worden, of geschrapt worden. Dit kost € 150 – € 750 euro per testament. Een goed testament heeft een clausule waarin staat dat de afspraken vervallen bij scheiding, dan hoef je geen verdere actie te ondernemen. Is er sprake van een koopwoning en wordt deze overgenomen door één van beide, dan moet er een nieuwe eigendomsakte komen, de zogenaamde akte van verdeling. Een dergelijke akte kost € 600 – € 1.000. Bij aankoop van een woning heb je een eigendomsakte en hypotheekakte nodig, deze kosten samen meestal rond de € 1.000.


6 Kosten Scheiding Makelaar

Wordt de woning verkocht dan kun je een makelaar inschakelen, deze rekenen courtage, dat is een percentage van de verkoopprijs. Tarieven schommelen heel erg en zijn afhankelijk van de verkoopprijs. Boven een bepaalde verkoopprijs wordt meestal een vast bedrag gerekend, de kosten lopen anders veel te hoog op. Gemiddeld zal een verkoop tussen € 2.500 – € 5.000 liggen. Als je de woning wilt overnemen van je ex-partner moet je het eens worden over de prijs van de woning. Soms heb je hier een deskundige bij nodig. Je kunt een waardebepaling laten doen of een taxatierapport laten opstellen. Vaak is een waardebepaling gratis maar je krijgt dan zelden iets op papier. Een taxatie kost al snel €300 – € 400 als het om een woonhuis gaat.


7 Kosten Scheiding Fiscale Aftrekbaarheid

Welke kosten mag je nu wel en niet aftrekken van de belasting bij scheiding? Dat is heel simpel, alleen de kosten die te maken hebben met de hypotheek. Dat zijn de kosten van de bank of hypotheekadviseur. De kosten van de advocaat/mediator zijn alleen aftrekbaar voor de uren die besteed zijn aan partneralimentatie en de kosten van de notaris alleen voor uren besteed aan een hypotheekakte. Alle “slimme” constructies om toch andere kosten onder de noemer van hypotheekadvies te brengen zijn niet toegestaan. Let op als je dit wordt aangeboden dat jij verantwoordelijk bent voor je aangifte. Als de belastingdienst de aftrekpost afwijst dan kun je dit niet verhalen op de aanbieder van de slimme constructie.

De belastingdienst kan tot 7 jaar later nog op je aangifte terugkomen. Neem dus altijd een fiscaal adviseur, bij voorkeur een onafhankelijke, in de arm om de aangifte in het jaar van scheiding te laten verzorgen. Je kunt hierdoor veel problemen voorkomen, 40% van de aangiftes bij echtscheiding gaat fout volgens de belastingdienst. Als je bedenkt dat zij lang niet alle aangiftes kunnen controleren, zal het werkelijk percentage vermoedelijk nog hoger liggen. De kosten van een belastingadviseur liggen tussen de € 100 en € 300 per gezamenlijke aangifte.


8 Kosten Scheiding Lening of Financiering kosten

Vooral bij de alles-in-een ketens zie je dat de totale prijs voor de scheiding, inclusief hypotheekadvies, belastingaangifte en soms nog meer, aardig kan oplopen. Prijzen van € 7.000 – € 10.000 worden zonder blikken of blozen voorgelegd. Mocht je even niet over dit geld beschikken dan kunnen zij ook nog wel een lening regelen. Kijk hier wel mee uit, jullie gaan scheiden en dan wil je niet nog langer dan nodig aan elkaar vastzitten, zeker niet met een lening om de scheiding te financieren. En als je dit wel overweegt, kijk dan goed naar de voorwaarden, mensen besteden vaak meer tijd aan het uitzoeken van een nieuwe stofzuiger dan bij het aangaan van een lening. Teken niet direct een document, eerst nadenken en nog even elders een afspraak maken om te vergelijken, dan kom je vaak beter uit.

Samenvatting kosten scheiding:

 1. € 1.000 – € 4.000 bij vast tarief mediator, of € 150 – € 300 per uur
 2. € 250 – € 500 advocaatkosten plus € 300 rechtbank
 3. € 10 – €15 per uittreksel, gemiddeld 3 stuks nodig
 4. € 1.500 – € 4.000 voor het adviestraject per hypotheek/woning
 5. € 150 – € 750 per testament en € 600 – € 1.000 bij behoud woning, circa € 1.000 bij aankoop woning
 6. € 2.500 – € 5.000 aan verkoopkosten bij verkoop woning of € 300- € 400 voor een taxatie
 7. Meestal is de aftrek tussen de 30% en 40%, afhankelijk van inkomen, op hypotheekadvies 4.
 8. Een krediet kost 1% – 2% van het geleende bedrag per maand aan rente en aflossing.

De gemiddelde kosten scheiding zijn dus lastig te bepalen. Er zijn immers teveel factoren die hierop van invloed zijn. Wil je de beste kwaliteit en een goede prijs dan kies je zelf voor de partijen waarmee je in zee gaat. Vaak hebben mediators, hypotheekadviseurs, notarissen of makelaars wel kwalitatief goede en niet te dure aanspreekpunten voor jullie. Zij zijn er immers bij gebaat dat deze dienstverlening goed en makkelijk verloopt, dat straalt ook op hen af. Niemand zal je doorverwijzen naar een slechte adviseur. Op deze manier kies je voor elke dienst de beste en betaalbare dienstverlener waardoor je uiteindelijk het beste af bent en hiervoor niet teveel betaalt.

Zou je willen weten wat de kosten zijn als jullie voor Eerlijk Scheiden kiezen? Maak dan even een afspraak en kom samen langs, ik stuur vooraf een lijstje met spullen die jullie kunnen meenemen naar het gesprek en dan stellen we in het gesprek voor jullie de beste prijs vast. Velen gingen jullie voor, kijk maar even bij de vele positieve klantreviews. Of kijk voor een indicatie op de tarieven pagina.