Hoe gaan wij op een nette manier uit elkaar?

Hoe gaan wij op een nette manier uit elkaar?

Deze vraag wordt veel gesteld, niemand wil op een vreselijke manier uit elkaar.

Maar soms wil de één wel en de ander niet uit elkaar, hoe ga je dan toch op een nette manier uit elkaar?

Of soms heeft de één al een andere partner en hoe ga je dan toch op een nette manier uit elkaar?

De grote vraag is natuurlijk wat is het belang om net uit elkaar te gaan, waarom zou je dat beide willen?

Vaak wil de initiatiefnemer tot de scheiding wel op een nette en goede manier uit elkaar gaan, maar is de andere partij daar nog niet aan toe.

Ik hoor vaak dat de verlatene wel wist dat de relatie niet meer zo lekker liep, maar dat is nog geen reden om uit elkaar te gaan. We kunnen er toch aan werken, we kunnen het toch oplossen?

De verlater kijkt dan vol verbazing en stelt dat alle pogingen om in gesprek te gaan zijn afgewimpeld. Dit is al maanden soms jaren aan de gang. We leven als broer en zus, hoezo hebben wij eigenlijk nog een relatie?

Vergeet niet dat scheiden heel veel moed vraagt. Soms kan iemand dit gewoon niet opbrengen, angst en onzekerheid speelt een belangrijke rol. Je laat iets los, en je weet niet wat de gevolgen zijn. Beter zo laten dan nog erger maken.

De verlater heeft ook enige tijd nodig om alle moed bij elkaar te rapen en is dan vaak over een punt heen, het point of no return. Dan is er voor de verlatene dus geen keus meer, je wordt als het ware voor het blok gezet. Dit valt meestal niet in goede aarde en verzet volgt.

Hoe kun je dan toch op een nette manier uit elkaar?

Nou dan moet het kwartje eerst vallen bij de verlatene, dan kan even duren of heeft wat gesprekken nodig. Vaak wordt relatietherapie ingezet, niet om het weer te repareren maar om de bevestiging te krijgen dat het voorbij is.

Relatiemediation is ook mogelijk. Therapie klinkt als naar de dokter gaan, mediation klinkt als problemen oplossen. Wie wil hier eigenlijk iets oplossen?

Het antwoord is beide. Of je nu weg wilt of juist niet, er is een verschil van mening over jullie relatie. Een goede mediation sessie kan jullie meer inzichten geven. En ja vaak leidt dit inzicht ertoe dat het beter is om de relatie te beëindigen, maar dan wel op een nette manier.

Dus het antwoord op de vraag hoe gaan wij op een nette manier uit elkaar, is om met elkaar in gesprek te gaan. Lukt dat niet samen dan met de mediator erbij, want die is niet alleen voor het oplossen van ruzies, integendeel.