Aftrekbaarheid kosten scheiding

Scheiden kost geld, dat weet iedereen. Maar zijn deze kosten eigenlijk aftrekbaar van de belastingen zoals bijvoorbeeld de kosten van een hypotheekadvies zijn?

Kort antwoord: Nee

Uitzondering is de partneralimentatie. Alleen deze kosten, mits gespecificeerd op de factuur en/of vastgelegd in het scheidingsconvenant, zijn alleen voor de ontvanger van de partneralimentatie aftrekbaar. Alle andere kosten die gemaakt worden voor het scheidingsproces door de mediator zijn dus niet aftrekbaar.

Belastingvoordelen bij scheiding beperken zich tot ouders met jongen kinderen. Hiervoor zijn toeslagen en heffingskortingen mogelijk.

tarief eerlijk scheiden

Aftrekbaarheid kosten scheiding

De fiscus heeft een aantal regels opgesteld over welke kosten wel en welke kosten niet aftrekbaar zijn. Veelal zijn diensten die te maken hebben met belaste of aftrekbare zaken wel aftrekbaar.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar dus de kosten van een adviseur die de berekening maakt zijn ook niet aftrekbaar. Partneralimentatie is belast bij de ontvanger en aftrekbaar voor de betaler. Hier mag de ontvanger de gemaakte kosten om te komen tot partneralimentatie, aftrekken. De kosten die de alimentatie ontvanger heeft betaald om partneralimentatie te regelen zijn aftrekbaar. De partneralimentatie moet wel vaststaan in het scheidingsconvenant.

Notariskosten voor de aankoop van een woning zijn deels aftrekbaar, namelijk de kosten die betrekking hebben op de hypotheek, niet de kosten met betrekking tot het eigendom. Hypotheekrente is aftrekbaar dus de kosten om de hypotheek te verkrijgen ook.

De belastingdienst legt dit uitgebreid uit op haar website, kijk even op deze link.

Aftrekmogelijkheden voor kosten in verband met (de aankoop van) de eigen woning BRON: VEH

Aftrekbaar?

Indien meegefinancierd:
rente aftrekbaar?
Ja: schuld valt in box 1
Nee: schuld valt in box 3

Koopsom (koop-/aanneemsom)

Nee

Ja

Overnamekosten voor roerende goederen

Nee

Nee

Notariskosten eigendomsakte en inschrijving Kadaster

Nee

Ja

Notariskosten hypotheekakte*

Ja

Ja

Rente eigenwoningschuld**

Ja

Nee

Restschuld (ontstaan na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018)

Nee

Ja

Rente restschuld (ontstaan na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018)

Ja

Nee

Overdrachtsbelasting

Nee

Ja

Verbouwingskosten

Nee

Ja

Makelaarskosten

Nee

Ja

Taxatiekosten (benodigd voor de financiering)*

Ja

Ja

Periodieke betaling erfpacht (erfpachtcanon)

Ja

Nee

Afkoopsom erfpacht

Nee

Ja

Afsluit-/bemiddelingskosten voor de geldlening*

Ja

Ja

Boeterente wegens vervroegd aflossen

Ja

Nee

Kosten voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)*

Ja

Ja

Kosten bankgarantie

Nee

Nee

Financieringsvergoeding aan bouwer

Nee

Ja

Uitstelrente

Ja

Nee

Bouwrente bij aangekochte woning na 1-1-2001

Ja

Nee

Bereidstellingsprovisie*

Ja

Ja

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA)

Ja

Nee

Kosten bouwkundige keuring i.v.m. verkrijging NHG

Ja

Ja

* Financiert u deze kosten mee in verband met het oversluiten van uw hypotheek, dan kunt u de rente over (dit deel) van de lening niet aftrekken. De schuld in verband met de meegefinancierde kosten valt dan in box 3.
**De aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning zijn in 2017 aftrekbaar tegen een tarief van ten hoogste 50%

Bron: Vereniging Eigen Huis

Let ook op dat niet alle gemaakte kosten ineens aftrekbaar zijn, er geldt een drempel. Geef je meer uit dan moet je de kosten boven deze drempel uitsmeren over meerdere jaren.

In het jaar van afsluiten is niet meer aftrekbaar dan 1,5% van de in dat jaar aangegane eigenwoningschuld, met een maximum van € 3.630 p.p. (samenwonend/echtpaar = 2x € 3.630 = € 7.260). Het eventuele meerdere is in latere jaren aftrekbaar.

Hypotheekadvies is aftrekbaar

De kosten van het advies zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor zover ze te maken hebben met de hypotheek zelf. Advieskosten voor verzekeringen bij de hypotheek zijn niet aftrekbaar. Kijk ook op de site van AFM.

De banken zijn hier transparant over, zie bijvoorbeeld de website van ING.

Bruto
€ 2.500eenmalig
  • Advieskosten
Netto
€ 1.500eenmalig
  • Na aftrek

Bij een gemiddelde belastingdruk van 40% zou de bruto rekening van de hypotheekadviseur zo’n € 1.000 fiscaal voordeel opleveren.

Stel na de scheiding wordt de gezamenlijke woning verkocht en jullie kopen allebei een eigen woning en nemen een hypotheek van stel € 160.000. Je mag dus elk 1,5% of € 2.400 aftrekken als advieskosten. De netto kosten kunnen dan dus iets hoger uitpakken.

Aftrekbaarheid kosten scheiding is dus beperkt net zoals de notaris, pensioenadviseur en belastingadviseur. De hypotheekadviseur mag zijn kosten, mits direct gerelateerd aan de hypotheek, wel als aftrekbaar beschouwen.

Voor een juridisch onderbouwd artikel lees ook hier.

Vorig bericht
Klokhuis over scheiden
Volgend bericht
Wat kost een scheiding
Niets gevonden.