Zijn jullie van plan om uit elkaar te gaan en overwegen jullie mediation? Wat is mediation eigenlijk?

Wat is mediation, een begrijpelijke vraag. Een mediator kan helpen om inzicht te geven hoe partijen naar een situatie kijken. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar zaken. Dit is heel natuurlijk en wordt ingegeven door onze normen en waarden, opvoeding en leefomgeving. Het moment waarop je kijkt is ook nog van invloed.

Onze hersenen krijgen een ontelbaar aantal prikkels binnen, om hier niet gek van te worden wordt er een filter toegepast. Dingen die belangrijk voor jou zijn komen makkelijker door je filter heen en deze zie of hoor je dus wel terwijl de rest langs je heen gaat. Een mooi voorbeeld is je naam, zit je in gezelschap te praten dan focus je op het gesprek met je gesprekspartner en hoor je misschien wel dat er elders in de kamer ook gesproken wordt. Maar je verstaat het niet. Totdat daar jouw naam uitgesproken wordt, ineens merk je dit op. Je naam is zo belangrijk voor je dat deze door het filter heen breekt.

Zo kan het ook zijn dat jouw sterkste waarden, schoonheid, geloof of rechtvaardigheid bijvoorbeeld, van invloed zijn op hetgeen je wel/niet binnenkrijgt. Terwijl anderen weer iets anders uit het voorval opmerken. Maar ook het tijdstip of moment kan bepalend zijn. Jouw nieuw gekochte auto lijkt ineens veel vaker op de weg te zien dan voorheen. Tijdelijk is dit type auto belangrijker voor je en dus breekt deze vaker door je filter heen.

Hoe zit dit nu met conflicten, zou het zo kunnen zijn dat 2 partijen die in conflict zijn beide hun eigen waarheid hebben omdat ze het iets anders zien? Ja dit is precies waar een een conflict over gaat. Je probeert elkaar te overtuigen van je eigen beeld en luistert juist niet naar de ander. Als je even met de ogen van de ander kon kijken zou je iets heel anders kunnen waarnemen. Zie hieronder een simpele weergave van 2 personen die allebei gelijk hebben maar die het niet lukt om elkaar ervan te overtuigen.

Wat is mediation?

wat is mediation

Zou je de moeite nemen om op de plek van de ander te gaan staan dan zag je direct waar het misverstand over ging en was de oplossing dichtbij. Helaas zijn mensen in conflict nog minder bereid om te bewegen, je bent zo zeker van jezelf en die ander daalt in jouw waarde omdat hij/zij niet naar jou luistert.

Een mediator zal middels vragen stellen proberen om die bereidheid weer in gang te zetten en vervolgens het standpunt van elk zo te formuleren dat er begrip kan ontstaan voor die andere zienswijze. Vaak zijn de achterliggende redenen om een standpunt in te nemen nog belangrijker dan het standpunt zelf, het is de taak van de mediator om deze standpunten haarfijn uit te pluizen.

Een veel voorkomende situatie is dat de één veel praat, stem verheft en dominant is. De ander praat weinig, wordt stiller en onverschillig. Het is een soort cirkel waar mensen in vast komen te zitten. Als ik aan de stille persoon vraag waarom hij/zij zo stil is krijg ik het antwoord: omdat de ander zo schreeuwt. De schreeuwende persoon wordt helemaal gek dat de ander zo passief en stil blijft en doet er nog een schepje bovenop in de hoop dat dit gaat helpen. Als mensen niet van elkaar weten hoe zij naar effectieve communicatie kijken zullen ze hun eigen stijl blijven gebruiken en elkaar nauwelijks bereiken. De mediator geeft dit inzicht en helpt een beetje om beide stijlen wat dichter bij elkaar te brengen.

Een mediator wordt ook wel bemiddelaar genoemd maar het bemiddelen is zelden op de oplossing gericht maar vooral op de verschillende zienswijzen van partijen. Als men weer naar elkaar luisteren kan of elkaars standpunt anders kan zien dan blijkt de inhoud vaak minder complex.

Wat is mediation = oplossing?

Hoe dieper een standpunt verankerd zit in jouw persoonlijke waarden, hoe lastiger de bereidheid om het ook eens op een andere manier te bekijken. Maar als je hier wel toe bereid bent kan het nog steeds zijn dat je volhardt in je eigen standpunt. Dit hoeft geen probleem te zijn, jullie hebben beide immers gelijk vanuit jullie eigen standpunt. De wetenschap dat de ander het echt anders ziet kan wel helpen om te begrijpen waarom de oplossing lastig te bedenken is. Soms is het prima mogelijk een oplossing te vinden die recht blijft doen aan ieders standpunt. Het is een kwestie van zoeken naar wat een persoon echt belangrijk vindt en wat de bereikbaarheid is om te onderhandelen.

Er bestaan leuke cases waar een dergelijk probleem en een onverwachte oplossing heel duidelijk worden. De situatie is bijvoorbeeld dat 2 handelaren ruzie hebben over het aanschaffen van een partij sinaasappelen. De een heeft een hele serie argumenten waarom hij de hele laatste voorraad nodig heeft terwijl de ander nog harder zijn argumenten over tafel smijt. Beide kunnen geen gelijk krijgen ze hebben immers de hele partij nodig en kunnen niet wachten op de volgende partij. Een patstelling die onoplosbaar lijkt totdat er doorgevraagd wordt. Pas als je de argumenten achter de inkoopplannen hoort blijkt dat de ene partij het sap nodig heeft en de andere partij de schil van de sinaasappel. Dit wisten ze niet van elkaar maar nu ze dit wel weten lijkt een onmogelijke oplossing binnen handbereik en worden ze grote vrienden of handelspartners van elkaar. Een win-win situatie die nooit uit zichzelf had ontstaan maar met mediation mogelijk werd.

Natuurlijk zijn de voorbeelden in de tekening hierboven en het verhaal van de sinaasappel een simpele weergave van een probleem. Maar heel vaak zijn conflicten in werkelijkheid niet veel complexer. Dit is de schoonheid van het vak van de mediator, je stelt de juiste vragen waardoor partijen een nieuw inzicht krijgen waarmee ze dan zelf de oplossing bedenken. Simpel toch? Ja het is zo simpel, maar voordat de juiste vragen gesteld kunnen worden en de setting in het gesprek het mogelijk maakt, is wel wat tijd nodig. Het is ook van groot belang dat beide partijen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen. In het voorbeeld van de sinaasappelen moet de ene leverancier moeite doen om de schillen te bewaren en de andere leverancier moet wat moeite doen om ze later te ontvangen. Beide deden wat water bij de wijn en konden toch hun einddoel bereiken. Zou een van de partijen blijven volharden in het eigen standpunt en geen bereidheid hebben mee te denken met de ander, dan zou het stranden.

De vraag: Wat is mediation is wellicht wat duidelijker geworden. Heb je nog vragen? Neem dan contact op of maak gelijk samen een afspraak.