Verzwijgen bezittingen bij scheiding

 

niet eerlijk delen

 

Het verzwijgen van bezittingen bij scheiding kan ernstige gevolgen hebben, zowel juridisch als financieel. Hieronder staan enkele mogelijke gevolgen:

  1. Ongelijkheid: Als een partner bezittingen verzwijgt, kan dit leiden tot een ongelijke verdeling van de eigendommen. De rechter kan besluiten dat de partner die de bezittingen heeft verzwegen, minder eigendom krijgt als straf voor het verzwijgen.
  2. Strafrechtelijke vervolging: Het verzwijgen van bezittingen tijdens een echtscheiding kan worden beschouwd als fraude. In sommige gevallen kan dit leiden tot strafrechtelijke vervolging.
  3. Schadeclaims: Als een partner bezittingen verzwijgt, kan de andere partner besluiten om een schadeclaim in te dienen. Dit kan leiden tot een hogere vergoeding voor de partner die de bezittingen heeft verzwegen.
  4. Juridische kosten: Het verzwijgen van bezittingen kan ertoe leiden dat het scheidingsproces langer duurt en dat er extra juridische kosten gemaakt worden. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de partner die de bezittingen heeft verzwegen.
  5. Schade aan de relatie: Het verzwijgen van bezittingen kan leiden tot een groter wantrouwen en verwijdering tussen de partners, die het herstel en het verdergaan kan bemoeilijken.

Het is belangrijk om te onthouden dat het verzwijgen van bezittingen bij scheiding een ernstige overtreding is tijdens een echtscheiding en kan leiden tot juridische en financiële problemen. Het is daarom belangrijk om eerlijk en transparant te zijn over al je bezittingen tijdens een echtscheiding, om problemen te voorkomen en een eerlijke verdeling van de eigendommen te garanderen.

In het burgerlijk wetboek staat in artikel 194 : Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten. Dit betekent in de praktijk dat als een partner een vermogenscomponent, bijvoorbeeld een bankrekening met daarop € 10.000 verzwijgt, hij/zij na betrapt te zijn niet alsnog € 5.000 moet delen maar de hele € 10.000 mag overmaken naar de ex-partner.