TNS NIPO heeft onlangs een grootschalig onderzoek gedaan naar scheiden in Nederland anno 2012. Hoe kijken vijf scheidingsbemiddelaars van de franchiseketen Eerlijk Scheiden aan tegen de meest opvallende uitkomsten van dit onderzoek?

Ruim de helft van de gescheiden Nederlanders is 40 jaar of ouder. Mannen zijn meestal 45 jaar of ouder. Een op de vijf is korter dan 5 jaar getrouwd en 6 van de 10 stellen is langer dan 10 jaar getrouwd. Nancy van Stokkum: ‘Dat is in mijn praktijk net zo, zelfs die verhouding klopt bij mij helemaal! Ook dat vrouwen vaker dan mannen het initiatief nemen voor de scheiding. Zij nemen ook vaker de beslissing een eerste gesprek te plannen.’

Driekwart gelukkiger na de scheiding

Gelukkiger na de scheiding, dat is wat 85% van de vrouwen en 77% van de mannen aangeven in dit onderzoek. Dat zijn hoge getallen en wanneer je midden in een scheiding zit, is dat niet wat je verwacht. Acht op de tien zegt dat de scheiding een goede stap is. 90% zou de scheiding niet willen terug draaien. Dat geeft aan dat de keuze dan toch de juiste is geweest, ook al was het de keuze van de andere partner. Rob Buttner zegt hierover: ’De behoefte om te scheiden is bijna altijd ongelijk, vaak neemt de vrouw het initiatief en zegt de man in het gesprek dat hij eigenlijk niet wil. Ik vraag dan altijd waarom hij toch meegekomen is, iets in hem zegt dus ook dat het goed is om te scheiden. Een relatie kan alleen bestaan op basis van wederzijds commitment. Dus uiteindelijk komt iedereen beter uit de scheiding, je hebt immers weer nieuw toekomstperspectief.’

Financieel na de scheiding

Acht op de tien ondervraagden geeft aan er na de scheiding financieel op achteruit te zijn gegaan. Dit geldt vooral voor vrouwen. De hoogte van de kinderalimentatie wordt vaker als redelijk ervaren dan partneralimentatie. Dat laatste wordt ook vaker niet betaald dan de kinderalimentatie. Floris Heuyerjans: ‘De alimentatiebetalers willen graag inzicht in de besteding van de alimentatie. Bij kinderalimentatie is dat minder gevoelig dan bij partneralimentatie. Kinderalimentatie wordt aan de kinderen besteed en is doorgaans wel uitlegbaar. Partneralimentatie is aanvulling van het inkomen en daardoor minder transparant.’

Scheiding via advocaat

Drie op de tien ondervraagden is met ieder een eigen advocaat gescheiden. In 17% van de gevallen is een scheidingsbemiddelaar benaderd om de scheiding te regelen. Sabine Toornvliet: ‘Soms zijn mensen nog wat behoudender en zie je inderdaad dat bij scheiding eerst aan een advocaat wordt gedacht. Toch merk ik dat mijn dienst steeds meer de aandacht krijgt. Soms verwijzen advocaten stellen eerst door naar een bemiddelaar in de hoop dat ze er samen uit komen.’

Co-ouderschap rukt op

Bij acht op de tien scheidingen zijn kinderen betrokken. Een derde van deze kinderen is tussen de 5-11 jaar tijdens de scheiding. De zorg voor de kinderen ligt grotendeels bij de moeder, de vader heeft een beperktere zorgregeling. Een ouderschapsplan is door 4 van de 10 ouders gemaakt en wordt door driekwart van de ouders nageleefd. Inge Verschuur: ‘Ik zie steeds meer ouders die voor co-ouderschap kiezen. Vaak ook op verzoek van de kinderen zelf. Bij al mijn cliënten met kinderen maak ik een ouderschapsplan. Als er over de kinderen goede zorgafspraken zijn gemaakt, gaat de communicatie tussen de ouders ook beter.’

Cijfers Onderzoek Scheiden Heerhugowaard

  • Het aantal huwelijken in Heerhugowaard blijft ongeveer gelijk 163, 190 en 168 in de jaren 2008, 2009 en 2010.
  • Het aantal scheidingen in Heerhugowaard neemt toe 80, 100 en 135.

Wil je naar aanleiding van het onderzoek scheiden Heerhugowaard meer informatie over scheiden, neem dan contact op met Rob Buttner, 072-7433631 of vul het contactformulier in.