Wat is preventieve mediation?

Preventieve Mediation is het vooraf maken van afspraken zodat een mogelijk conflict zich niet zal voordoen, dan wel dat een dergelijk conflict zich veel eenvoudiger laat oplossen.

In de verenigde staten wordt deze aanpak al langer en breder toegepast. Het blijkt te werken daar. Waarom doen wij dit in Nederland dan minder vaak?

Preventieve Mediation klinkt gek

Wij zijn in Nederland nuchter, als er geen probleem is dat hoeven wij die ook niet te maken. Het vooraf bespreken van mogelijke problemen doen we liever niet, we zien het wel als het zover is, en misschien komen er nooit problemen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Heel herkenbaar denk ik, maar als er wel problemen komen dan kunnen deze behoorlijk groot en onoverzichtelijk zijn. Discussies worden gevoerd in de volle emotie met alle gevolgen van dien.

Bij huwelijken zien wij ook dat het grootste deel van de huwelijken in gemeenschap van goederen wordt voltrokken en in mindere mate op huwelijkse voorwaarden. Een veel gehoorde reactie is dat het opstellen van voorwaarden niet past bij de romantiek van een huwelijk. Maar misschien moeten we de romantiek en het zakelijke eens van elkaar scheiden. Het is best vreemd dat heel veel mensen een huwelijksakte ondertekenen zonder te weten wat de standaardvoorwaarden zijn die bij dit contract horen. Voor een abonnement op de krant zijn we kritischer als we onze handtekening zetten dan op het huwelijkscontract.

Als mensen gaan scheiden dan worden de gevolgen van een scheiding pas duidelijk, ook bij veel stellen die wel huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen. De meeste weten niet wat ze afgesproken hebben of hebben de voorwaarden niet nageleefd met soms behoorlijk ingrijpende gevolgen.

preventieve mediation relatie mediation

Preventieve Mediation voor de scheiding

In Nederland kennen wij een gemeenschap van goederen bij het huwelijk. Deze is weliswaar iets aangepast in 2018 maar nog steeds gelden er behoorlijk wat regels (zie wetboek) waar niemand exact kennis van heeft genomen. Wij vertrouwen er wel op dat onze wetgever het beste met ons voor heeft.

Stel nu eens dat je, voordat je gaat trouwen, je eens laat voorlichten over als die regels en wetten. Maar vooral wat de ervaringen zijn hoe deze wetten ingevuld of toegepast worden bij een scheiding? Zou je dan niet gaan trouwen, of zou je nog steeds heel romantisch trouwen maar weet je dat je goed geïnformeerd bent of dat je goede afspraken vooraf hebt gemaakt voor als het onverhoopt mis mocht gaan. En laten we wel wezen, circa 50% van de relaties eindigt eerder dan de dood ons scheidt.

De jonge generatie, de millennials geheten, denkt hier anders over dan de generaties daarvoor. De kijk op het huwelijk niet alleen als romantische maar ook een zakelijke verbintenis, is hier veel meer aanwezig.

Wat bespreek je bij preventieve mediation?

Het belangrijkste is het zogenaamde psychologische contract, het feit dat je met elkaar bespreekt hoe je om wilt gaan in de toekomst met conflicten, is heel belangrijk. De onredelijkheid in conflicten komt vaak voort uit angst en onwetendheid. Maar een fysiek contract ondertekenen is natuurlijk prima.

Het is belangrijk om aan elkaar uit te spreken wat je van elkaar verwacht en hoe je de relatie ziet. Iedereen zal de relatie van zijn/haar ouders als een soort rolmodel of juist niet, zien. Wat versta je eigenlijk onder een relatie, wat betekent dat voor jou. Waarom kies je voor elkaar?

Daarnaast is het natuurlijk goed om te snappen welke typen samenleving/huwelijk er zijn en wat de juridische verschillen zijn, met name bij beëindiging van een dergelijke relatie. Wat staat er nu eigenlijk in die wet? Waar zeg ik allemaal nog meer JA tegen als ik het ja-woord geef?

Maar misschien is een lesje communiceren ook geen slecht idee, wat verwachten jullie van elkaar?

Als je het gek vindt om al deze punten zo te lezen dan kan ik je verzekeren dat ze allemaal aan bod komen bij een scheiding. Dus ze zijn helemaal niet zo gek maar onze nuchtere houding zorgt ervoor dat we de kop in het zand steken, we willen het eigenlijk niet bespreken.

preventieve mediation

Hoe pak je preventieve mediation aan?

Zoek een deskundige, een mediator die verstand heeft van het thema. Vertel wat je al wel weet en vraag om een goede uitleg over alle voor jullie relevante punten. Bespreek ook de toekomst, carrière of kinderen, werken of reizen, etc. Je hoeft echt niet je hele leven al uit te stippelen, maar het gaat om verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

Bij heel veel scheidingen wordt dan pas duidelijk dat de verwachtingen anders waren of zijn geworden in de loop van de tijd. Dus ja preventie mediation is ook iets wat onderhouden moet worden. Stel dat jullie beide nog even niet aan kinderen willen denken maar eerst carrière willen maken en de studieschuld aflossen, een klein appartementje in de stad prima vinden en veel sociale contacten willen onderhouden. Wanneer ga je het gesprek met je partner dan aan als jij van gedachten bent veranderd? Bij je scheiding? Dat is echt te laat maar is vaak wel aan de orde.

Idealiter voer je een dergelijk gesprek voordat je het huwelijkscontract tekent. Je bent goed op de hoogte van alle wetten en regels die gelden als jullie dit contract willen beëindigen. Je weet van elkaar hoe je over zaken denkt en je spreekt af hoe je dit wilt afhandelen als dit nodig blijkt.

Ja maar, hoor ik iemand al zeggen, als mijn partner een ander leuk gaat vinden dan gelden deze afspraken echt niet meer hoor.

Dat kan een terecht gevoel zijn, misschien kun je het hier met elkaar over hebben. Maar het is natuurlijk nog effectiever als je ook met elkaar afspreekt hoe je met elkaar omgaat als het even minder gaat tussen jullie. Vaak is ontrouw het startpunt van een scheiding maar er is waarschijnlijk al veel eerder een punt geweest waar de ontrouwe partner een andere weg is ingeslagen. Als je op dit punt met elkaar in gesprek was gegaan, was het misschien nooit zover gekomen. Dus ja het communicatielesje zoals eerder al genoemd, is heel belangrijk.

Stappenplan preventieve mediation

Je gaat met elkaar in gesprek hierover, je kunt tenslotte niet alleen in mediation gaan. Als je beide het nut ervan inziet dan laat je je goed voorlichten door een ervaren mediator op gebied van relatie/scheiding. Afhankelijk van jullie eigen inzichten kies je welke onderwerpen voor jullie van belang zijn. Je bespreekt de onderwerpen en maakt keuzes en afspraken, het psychologische contract. Daarna kies je ervoor om dit wel of niet vast te leggen, het fysieke contract.

Huwelijksvoorwaarden zijn meer juridische of financiële (met name fiscale) afspraken. Soms is het ook nodig deze vast te laten leggen bij een notaris, dit staat allemaal in die wetten waar je straks Ja tegen gaat zeggen. Maar het overgrote deel kun je in een overeenkomst vastleggen dei je samen met de mediator opstelt.

Als er een lifestyle event plaatsvindt (nieuwe baan, geboorte kind, verhuizing, etc) dan is het goed even te kijken of je afspraken nog wel volledig zijn. Alles valt of staat met het bewust zijn van je afspraken en nog belangrijker, het met elkaar bespreken hiervan. Hoe gaat het met je? Sta je nog steeds achter onze ideeën? Wat zou er beter kunnen?

Meer weten over Preventieve Mediation?

Maak een vrijblijvende afspraak dan leg ik jullie alles uit. Of kijk even op deze pagina naar de belangrijkste zaken waar je JA tegen zegt bij een huwelijk. En ja een eventueel vervolgtraject kost natuurlijk geld, maar deze investering hoort er eigenlijk wel bij. Op de hele lijst aan zaken die nodig zijn voor het regelen van een huwelijk hoort preventieve mediation toegevoegd te worden. Het is eigenlijk best gek dat het er nooit opgestaan heeft. Maar het is niet te laat, ook niet als je al getrouwd bent, om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. Dat voorkomt heel veel scheidingen en als het dan toch misgaat voorkomt het heel veel vechtscheidingen.

Is preventieve mediation dan een vorm van relatietherapie? Eigenlijk niet, relatietherapie wordt veelal ingezet als het nodig is, dat is altijd achteraf. Preventieve mediation is vooraf. Maar als de vooraf gemaakte afspraken op spanning komen te staan dan lijken deze twee wel op elkaar. Wij noemen dit relatie mediation. Therapie klinkt alsof je ziek bent, of je naar de dokter moet. Relatie mediation zegt precies wat het is. Bespreken van conflicten rondom de relatie met als doel deze op te lossen. Soms is de oplossing om te gaan scheiden maar dat is vaak niet nodig.

Er is ook literatuur beschikbaar.