Scheiden is zeker niet eenvoudig, heb jij hulp bij scheiden nodig?

Internet en Google zijn zeker behulpzaam als je hulp bij scheiden zoekt, maar het aanbod is groot. Hieronder een aantal veel voorkomende benamingen en instanties die hulp bij scheiden bieden.

De meest gangbare benaming is scheidingsbemiddelaar, dit is geen merknaam of iets dergelijk maar een algemene benaming. De inhoud en rol van scheidingsbemiddeling wordt dus bepaald door de aanbieder.

De enige officiële benaming is mediator. Deze titel is (nog) niet beschermd, iedereen mag zich dus mediator noemen. De mediators die zijn opgeleid volgens de Mediators Federatie Nederland (MfN) zijn geregistreerd en mogen zich register mediator noemen. Deze titel is wel beschermd en voorbehouden aan mediators die zich onderwerpen aan opleidingseisen en kwaliteitseisen. Deze mediators zijn te herkennen aan het gebruik van MfN logo en staan vermeld in het register van de MfN dat voor iedereen te raadplegen is.

hulp bij scheiden door een register familie mediator Heerhugowaard

Waar de register mediator zich bezighoudt met mediation op gebied van conflicten tussen buren of zakelijke conflicten, zal een gespecialiseerd mediator zich bezighouden met scheidingen. Hiervoor bestaan aanvullende eisen en kan de register mediator geaccrediteerd worden voor familie mediation, een familie mediator dus. Deze mediator is specifiek opgeleid voor hulp bij scheiden en ook in staat om alle financiële zaken waaronder pensioenen en alimentatie te begeleiden.

Een bijkomend voordeel van een register familie mediator is dat deze zich mogen aanmelden bij de Raad voor Rechtsbijstand, een instituut van de overheid dat subsidie verleent aan mensen met een beperkt inkomen voor o.a. hulp bij scheiden. Deze subsidie wordt een toevoeging genoemd. Sommigen gebruiken de term pro-deo maar dat is niet helemaal juist. De dienstverlening wordt niet gratis maar er is slechts een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt door de overheid heel laag gehouden, zeker in verhouding tot de eigen bijdrage bij een advocaat, omdat de overheid de burger wil stimuleren om te scheiden met een mediator. Via de website van de RvR kun je zelf zoeken naar een ingeschreven familiemediator.

In de loop der tijd zijn er aardig wat andere benamingen verschenen, veelal gekoppeld aan een specifiek bedrijf en soms beschermd als merknaam. Denk hierbij aan de scheidingscoach, de scheidingsmakelaar, de scheidingsplanner, de scheidingsexpert en de scheidingshulp. Ook deze titels of benamingen zeggen niet direct iets over de kwaliteit en opleidingsniveau van desbetreffende helper.

Het beste advies is om op de desbetreffende website te lezen wat er precies verstaan wordt onder de dienstverlening en vooral te bekijken of de betreffende persoon op eigen titel ingeschreven staat als familie mediator in het register. Deze combinatie zegt iets over het niveau van de organisatie en de bemiddelaar/mediator.

Heb je vragen over deze tekst of over hulp bij scheiden, neem dan contact op met Rob Buttner, geregistreerd familie mediator Heerhugowaard en Alkmaar, Schagen, Castricum, Bergen, Heiloo en Broek op Langedijk.