Een mediator helpt om conflicten op te lossen, maar als je die nou niet hebt? Is mediation dan de juiste oplossing voor een echtscheiding zonder conflict? Je gaat toch ook niet naar KNO arts als je geen last hebt van keel, neus of oor?

mediator scheiding

De meeste advocaten zijn vandaag de dag ook niet meer alleen maar aan het vechten, die snappen ook wel dat overleg heel veel kan oplossen. Zo ook de mediator die vaak heel veel tijd bezig is met het uitleggen van alle vraagstukken die betrekking hebben op de scheiding. De mediator noemt zich dan ook vaak scheidingsbemiddelaar, iemand de jullie begeleidt en bemiddelt in alle relevante zaken.

De beste echtscheiding is vaak ook een echtscheiding zonder conflict. Alles in goed overleg bespreken en de mediator helpt om alles goed uit te leggen en de voor- en nadelen van alles keuzes te benoemen. En mocht er dan toch nog wat onenigheid ontstaan dan zijn jullie gelijk aan het goede adres.

Uiteindelijk telt het eindresultaat. Het gevoel dat alles eerlijk is besproken en verdeeld. En hoewel elke scheiding uniek is, kan de mediator putten uit ervaring om ook voor jullie de zaken net weer even anders te belichten waardoor zich mogelijk toch een andere oplossing aandient.

Van alle echtscheidingen wordt circa 70% door mediators begeleidt, dit geeft wel aan dat dit voor de meeste stellen de voorkeur heeft.

Willen jullie meer weten over mijn aanpak als mediator of scheidingsbemiddelaar, kom dan gerust even langs samen dan leg ik jullie alles uit.

Kijk ook eens op https://mediationnederland.nl voor meer informatie.