Convenant

Een scheidingsconvenant is een vaststellingsovereenkomst waarin jullie vaststellen welke afspraken jullie willen maken voor de toekomst.

  • Juridisch: Rechten en Plichten
  • Inkomen: Wel of geen Partneralimentatie
  • Vermogen: Wie krijgt wat toebedeeld

Als je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt dan moet het convenant door de rechtbank bekrachtigd worden. De rechtbank geeft dan een beschikking af die ingeschreven wordt bij de gemeente.

Samenwoners maken ook een convenant maar dit hoeft niet naar de rechtbank, het ouderschapsplan kan wel door de rechter bekrachtigd worden.

Goede Afspraken Maken Over

Alimentatie

Pensioenen